Projektinjohto

Kaikki tarvittava samasta paikasta

Projektinjohtamisessa tarvitaan sekä kokonaisuuden hahmottamista että tietämystä pienten yksittäisten valintojen merkityksestä kokonaisuuteen.

Bygotekin projektinjohtopalvelut ovat käytettävissä hankkeen kaikilla osa-alueilla, projektin vaatimassa laajuudessa. Käytännössä voimme joko hoitaa koko projektin, olla vain tukena projektissa tai tarjota projektinjohtopalveluita johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Kaikissa toimintamuodoissa on tavoitteena saada hanke toteutettua asiakkaan/tilaajan toiveiden ja aikataulujen mukaan. Katsomme, että lähtökohdat tähän ovat hyvä suunnittelu, keskustelu ja yhteydenpito asiakkaan/tilaajan ja Bygotekin välillä sekä ennen kaikkea yhteinen näkemys siitä mitä ja miten tehdään sekä millä aikataululla.

Palveluihimme kuuluvat projektin suunnittelu, kustannuslaskenta, johtaminen, dokumentaatio, hankinnat, työmaan johto- ja valvontatehtävät sekä käyttöönotto- ja luovutusvaiheen tehtävät. Eli käytännössä voit tilata meiltä kattavan projektinjohdon, joka alkaa siitä kun rakennustyöt käynnistyvät ja päättyy siihen kun luovutus on tehty.

Tahdomme palvelella asiakastamme avoimesti ja ammattitaitoisesti. Annamme asiakkaan/tilaajan käyttöön kaiken tietotaitomme sekä uusimmat rakennusalaan liittyvät hyväksi todetut ratkaisut. Emme pelkää nostaa esille epäkohtia ja otamme vastaan myös rakentavaa palautetta. Meidän ja asiakkaan/tilaajan tavoite on kuitenkin sama eli toteuttaa rakennushanke sovitussa aikataulussa, laadukkaasti ja suunnitelmien mukaisesti.